Go To Online Application of External Courses for SUMMER 2016 Examination
उन्हाळी परीक्षा २०१६ करिता बहिशाल अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Direct Second Year/ Third Year/ Final Students DO NOT APPLY from here.
Go to Online Application of Regular Under-graduate and Post-graduate courses
for academic year 2015-16
1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year and 5th year (As per course duration)
दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या वर्षाला थेट प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी येथून प्रवेश घेऊ नये.
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ चे रेग्युलर कोर्सेसला प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी येथे क्लिक करा
Go to College login for online examination form application of ATKT, Ex(Repeater), Old Ex(DC) students
कॉलेज लॉगइन मधून परीक्षा अर्ज सादर करण्याकरीता येथे क्लिक करावे (एटीकेटी, एक्स(रिपिटर), ओल्ड एक्स(डीसी) विद्यार्थी)

Go to Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Portal

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या डिजीटल युनिव्हर्सिटी प्रणाली वर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा